Följa Jesus?

by jesuskristus_x8y7c5

Hur förstår man det där med att verkligen följa Jesus? Är det något man lever och gör? Eller vill man vara någon slags sympatisör som kommer in till himmelriket på ett bananskal? Vad skulle du tro är bibliskt korrekt?

Är det så att Jesus nöjer sig med sympatisörer? Vad finns det för bevis i Bibeln för så inte är fallet?

Hade det inte varit så att Jesus Kristus hade uppstått så hade det varit helt onödigt att tala om att följa honom. Så man behvöver veta mer om vem Jesus Kristus är och varför han blev som en utav oss fast utan synd. Han fanns innan han blev Människosonen. Det behöver man få bibliska bevis för.

Man kan inte bara nypa sig till att tro det. Så veta vad man tror på går före att erfara och uppleva Jesus Kristus. En människa skall inte lyckas övertala en om att man skall eller borde tro på Jesus Kristus Guds Son. Man behöver förvissa sig att det man tror på kommer från en väldigt tillförlitlig källa.

Därför är det helt avgörande att förstå att Bibeln är Guds Ord och kopplingen med Jesus väldigt mesigt uttryckt, Jesus Kristus och Bibeln är samma person och sak. Bibeln är Guds levande och verksamma Ord. Stämmer inte detta så är hela Kristenheten bara en stor bluff.

Därför kommer man ingenstans utan att på fullt allvar läsa Bibeln på ett mycket seriöst sätt. Man kan ha valt att tro på Jesus Kristus som histrorisk person utan Bibeln.

Men det är först när man läser eller får Bibeln uppläst för sig som man kan ta ett beslut om det man får bevis för verkligen är sant på riktigt eller bara någon slags ideologi.

Om man bara tror på sistnämnda så finns det inte ens en hint om att bli och förbli Kristen som det står om i Bibeln. Alltså att bli en som följer Jesus Kristus med andra ord en av hans lärjungar.

Tänker inte slänga upp en massa Bibelverser här. Inte för att det är fel att göra det. Men jag skulle vilja att man läste hela Johannesevengeliet i Bibelns Nya Testamente. Sedan läsa Kapitelna 13-16. Efter det läsa kapitel 15 några gånger långsamt och stäla sig själv frågan:

När kom jag ombord?

Eller om man verkligen blivit Kristen som det står i Bibeln undra om jag fortfarande är ombord. Finns nämligen ingenstans i Bibeln något som syftar på principen “En gång Kristen, alltid Kristen.”

Share this article

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *