Kärleken På Riktigt Kommer Från Ovan!

by jesuskristus_x8y7c5

Varför slarvar vi med det viktigaste i våra liv på våra och varandras själars bekostnad?

Eller så vill man ta reda på vad det beror på eller så vill man det inte. Guds Kärlek är inte som vår kärlek. Vi saknar Guds Kärlek vare sig vi är medvetna, undemedvetna eller omedvetna om det. Jag tror inte att någon utav oss människor är omedvetna om Guds Kärlek till oss. Men vi behöver gå från undermedvetna till väldigt medvetna om Guds Kärlek till oss och medmänniskorna. Gud vill att vi skall sprida hans Kärlek och bli förvandlade av den. Vi får ett försoningsuppdrag att vara upptagna med.

Vill man ta del av gudomlig natur medan det fortfarande finns tid för det eller vill man chansa och vänta och se vad som händer i nästa dimension?

Edouard Askmo
Edouard Askmo

Share this article

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *