Jesus Kristus Tv

Vad går sajten ut på? Att lära känna Gud genom att följa Jesus Kristus. Jesus Kristus och Fadern är ett. Detta innebär möjligheten att komma ur ett liv med tydliga och mindre tydliga målmissanden. Det handlar om att verkligen få bevis på Jesus Kristus existens genom Guds Ord, Bibeln. Jesus Kristus beskrivs däri och är detta Ord som skulle komma och kom i enlighet med skrifterna. Läs Bibeln för att verkligen få veta mer om vad du kan veta säkert att du kan tro på istället för att tro att du vet eller att det inte går att veta.

Edouard Askmo

Tacksamhet
Verkligen Vara Del Av Gemenskapen
Räddning Och Hjälp Finns Att Få!

Om TV Bitten?

Om TV Bitten?

Sajten kommer mycket snart att innehålla videon och även digitala möten för folk som verkligen vill bli och förbli lärjungar till Jesus Kristus.

Nytt På Sajten

Liv I Luckan Är Ett Av Målen Med Sajten
Det skall vara mycket seriöst men inte dystert.
Handlar om att förstå vad Gud vill för oss som vill ta emot hans Kärlek. Det är upp till var och en att gå till Gud i bön med Guds Ord i läsande, varande och handling. Inte bara prata sig varm om Guds vilja och plan. Prata/Predika är mycket viktigt men behöver göras på ett sätt som ger så många som möjligt en sportlig chans.

Viljan Att Ta Del Av Gudomlig Natur?

Vad får dig att verkligen vilja göra en förbättring som inte är en självförbättings kurs eller liknande?

Tror du att Jesus vill ha sympatisörer och anhängare eller tror du att han vill att vi skall få milda och ödmjuka hjärtan som hans beroende på att vi följer Honom och lär av Honom?

Om vi vill följa Jesus på riktigt så behöver vi verkligen ta på oss hans ok, ta vårt kors. Något mindre än detta så blir vi bara religiösa människor: det tar oss inte hem till Gud.

Då kanske någon tycker som det skall presteras något mänskligt eller/och övermänskligt. Men det är inte vad det handlar om att göra det man tror på för Gud i Kristi fotspår.

Läs gärna det som står att läsa i Jakobsbrevet 2 om tro och gärningar och på ett annat ställe om att vad Guds Nåd har att göra med att vi får chanser att bli räddade och vara upptagna med goda gärningar. Vår motivation att förstå och göra Guds vilja under vår korta tid på jorden är det frågan om. (Efesierbrevet 2:8-10).