Syften
Vad man egentligen vill med den här sajten?
Det handlar om att ge folk tillgång till att
vilja börja läsa Bibeln och lära känna sin
Skapare, allas vår Skapare, Räddare och Hjälpare.